लड़की बाज़ार जा रही थी

लड़का  : मेरी  Girlfriend बनोगी

लड़की  : Hammm

लड़का  : अपना नम्बर दो

लड़की  : तुम अपना नम्बर दे दो

जब  Boyfriend से ब्रेकअप हो जाएगा

तो मिस काल कर दूँगी

😂😂😂😂😂😂😂

7