इंगलिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा.
इंगलिश टीचर: गोलू…
व्हाय आर यू सो लेट ? 😒😒
..
गोलू : सर वो ना 😷😷
..
टीचर: गोलू..स्पीक इन इंग़लिश !! 😠😠
..
गोलू: सर माय कार वाज फसिंग
इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग,
ओनली भुर्र..भुर्र..भुर्र..करिंग” !!!
😜😜😜😝😂😂😂

textgram 1515201222 341448993